rozliczeniepodatku

  Twój nowy blog

  Progi i stawki podatkowe w UK

  0

  Jeśli podejmuje się legalną pracę w Wielkiej Brytanii, pracodawca, poczynając już od pierwszego wynagrodzenia, ma obowiązek pomniejszać płacę pracownika o zaliczkę na podatek dochodowy, a następnie przekazywać ją do lokalnego urzędu skarbowego – Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), podległego brytyjskiemu Ministerstwu Skarbu.

  Rok podatkowy w UK nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, bo rozpoczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia roku następnego. Zdarza się (i to często), że stawki podatkowe dotyczące kolejnych progów zmieniają się, więc każdego roku dobrze jest zapoznać się z ich aktualną wysokością. To samo dotyczy wielkości głównej ulgi podatkowej, czyli kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance). W ostatnich latach oscylowała ona w granicach 5-8 tysięcy funtów i dosyć regularnie wzrastała.

  Podatek dochodowy płaci się od oszczędności (10% stawka początkowa dla oszczędności od 0 do 2,710 funtów w roku 2012-13) i od wynagrodzeń. W Zjednoczonym Królestwie stosowane są 3 progi podatkowe. W roku podatkowym 2012-13, stawki wynoszą odpowiednio:

  Dochód Wysokość podatku dochodowego
  £0 – £34,370 (basic rate) 20%
  £34,371-£150,000 (higher rate) 40%
  ponad £150,000 (additional rate) 50%

  Podatek dochodowy płaci się w ciągu całego roku obrachunkowego. Natomiast na skutek istnienia kwoty wolnej od podatku, w wielu przypadkach przysługuje zwrot podatku z Anglii. Stawki podatkowe oznaczają, że podatek 20% płaci się od dochodu, który wyniesie do 34.370 funtów ponad kwotę Personal Allowence.

  Natomiast zarobki powyżej 34 370 £ + kwota wolna od podatku, zostaną objęte stawką 40% itd.

  Przy tym należy pamiętać, że stawki kwoty wolnej od podatku nie są jednakowe dla wszystkich. Zależą głównie od wieku i stanu cywilnego podatnika.

  Trochę inaczej kształtuje się podatek od oszczędności. Stosuje się tu tzw. stawkę startową – 10% dla pierwszych 2,710 funtów powyżej kwoty wolnej od podatku. Dopiero od części powyżej £10,815 płaci się podatek odpowiednio 20% lub 40%.

  Podatek dochodowy płaci się również od dywidend. Działa on podobnie jak w przypadku podatków od wynagrodzeń. Tylko przy analogicznych progach mamy stawkę 10% zamiast 20%, a zamiast 40% – 32,5%.

  Wszelkie aktualne informacje na temat ulg i progów podatkowych można znaleźć na oficjalnej podstronie HMRC:
  http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm

  Choć roczne rozliczenie z brytyjskim fiskusem nie jest obowiązkowe, to warto je przeprowadzić ze względu na przysługujący w większości przypadków zwrot podatku z UK. O należące pieniądze można się ubiegać samodzielnie, składając odpowiedni wniosek do lokalnego organu podatkowego, albo można zlecić tę procedurę profesjonalnej firmie, która za zajmie się wszystkimi formalnościami.

  Rozliczenie Self Assessment w UK

  0

  Osoby zarabiające w Wielkiej Brytanii są zobowiązane do opłacania podatku dochodowego (Income Tax). Większość płaci podatek od swoich pensji lub emerytur w systemie PAYE (Pay As You Earn). W tym przypadku, pracodawca lub wydawca emerytury potrąca podatek od przychodu podatnika w imieniu brytyjskiego urzędu skarbowego – HM Revenue & Customs (HMRC). W tym przypadku raczej nie otrzymuje się zeznania podatkowego Self Assessment.

  Jeśli nie korzysta się z PAYE i/lub musi się płacić dodatkowy podatek, z powodu innego przychodu nie opodatkowanego przez PAYE (np. od nieruchomości czy pracy w systemie samozatrudnienia), trzeba rozliczyć się z tego przychodu poprzez Self Assessment. HMRC używa danych, dostarczanych na zeznaniu, by obliczyć wysokość podatku. Można to też zrobić samemu. Z tego też powodu nazywa się to „Self Assessment” – jest się odpowiedzialnym za upewnienie się, że dane dostarczane do HMRC są prawidłowe.

  Zeznania podatkowe Self Assessment są zwykle wysyłane na początku kwietnia, po zakończeniu roku podatkowego, do którego się odnoszą. Rok podatkowy w UK (w Szkocji, Anglii, Walii, Irlandii Północnej)  trwa bowiem od 6 do 5 kwietnia następnego roku, a więc nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zeznania te mogą także przyjść w innym czasie, np. w przypadku wniosku o ulgę lub zwrot albo gdy chce się zarejestrować w Self Assessment po raz pierwszy.

  Osoby pracujące w ramach samozatrudnienia (self – employed) mają obowiązek dokonania rejestracji w HMRC w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Od tego momentu traktowane są jako podatnik „Self Assessment„. Osoby takie ponoszą odpowiedzialność za opłacanie swoich podatków i muszą składać zeznanie podatkowe każdego roku.

  Aby się rozliczyć się z podatku należy wypełnić formularz „Tax Return” oraz podać dane dotyczące wysokości swoich dochodów osiągniętych w danym roku i zapłaconych podatków. HMRC automatycznie wysyła formularz Tax Return w kwietniu, wraz z końcem roku obrachunkowego.

  Deklaracja podatkowa Self Assessment może mieć 2 formy:

  • Tax Return (SA100) – formularz pełnego zeznania podatkowego i
  • Short Tax Return (SA200) – formularz skróconego zeznania podatkowego.

  Rozliczenia podatkowego można dokonać przez internet (on line) lub w formie papierowej.

  Short Tax Return (SA200) został wprowadzony w kwietniu 2005 roku. Jest to skrócona forma zeznania podatkowego, z którego mogą skorzystać osoby, które mają jasną sytuację rozliczeniową i nie muszą składać pełnego zeznania podatkowego Tax Return (SA100).

  SA200 składa się z 4 stron i dotyczy tylko pracowników, emerytów, samozatrudnionych z dochodem nie większym niż 70 tys. GBP rocznie. Należy pamiętać, że możliwość skorzystania z rozliczenia Short Tax Return dotyczy określonej grupy osób, dlatego nawet gdy otrzyma się formularz pocztą, należy dodatkowo upewnić się, że można skorzystać z tej formy rozliczenia.

  Jeżeli sprawy podatkowe są bardziej skomplikowane (np. uzyskuje się dochody z kilku źródeł), należy spodziewać się pełnego zeznania (SA100). Prawo skorzystania z pełnej wersji rozliczenia (SA100), czy to w formie papierowej czy elektronicznej, ma się bez względu na to czy można rozliczyć się w formie Short Tax Return czy nie. Ma ono 12 głównych stron i dodatkowe strony, które być może trzeba będzie wypełnić (w zależności od rodzaju przychodu). Jeśli otrzyma się zeznanie, należy je wypełnić i odesłać w terminie, nawet jeśli uważa się to za niekonieczne.

  Formularz należy wypełnić i odesłać w terminie najpóźniej do 31 października w formie papierowej (urząd po otrzymaniu formularza opracuje Tax Bill – podatek do zapłaty) lub do 31 stycznia w formie elektronicznej przez internet (on line). Jeśli nie rozliczy się do tego czasu, najprawdopodobniej będzie nałożona kara w wysokości 100 GBP. Można zapłacić kolejne 100 GBP grzywny, jeżeli nie złoży się zeznania w kolejnym terminie, tzn. do 31 lipca. Kolejne kary powtarzać się mogą co 6 miesięcy. Wszelkie dokumenty podatkowe należy przechowywać przez co najmniej 22 miesiące od daty zakończenia roku podatkowego.

  Każdy, kto po raz pierwszy chce rozliczyć się przez internet, musi skorzystać ze strony HMRC Online (www.direct.gov.uk). Najpierw trzeba się zarejestrować, a potem aktywować swoje konto przy użyciu kodu – Activation Code. Kod zostanie przesłany przez centralny urząd rejestracyjny ds. serwisów rządowych Activation Gateway na adres domowy w ciągu siedmiu dni roboczych.

  HMRC ma 12 miesięcy od terminu wysłania dokumentów, by sprawdzić zeznanie oraz zadać pytania. Niektóre dokumenty są sprawdzane losowo, podczas gdy inne mogą zostać zbadane celowo, jeżeli urząd uzna, że pewne dane wymagają dalszej analizy.

  Urząd może poprawić pewne oczywiste błędy w przeciągu dziewięciu miesięcy od momentu otrzymania zeznania. Zwykle też informuje o kalkulacji podatku. W niektórych przypadkach urzędnik podatkowy może zadzwonić w celu uzyskania wyjaśnień. Można poprosić o sprawdzenie takich zmian w przeciągu 30 dni.

  Źródło: www.hmrc.gov.uk,
  http://www.rttax.com/PL/uk-tax-refund-pl


  • RSS